ประกาศ

ขณะนี้ระบบเปิดให้ รพ. ที่มีผู้ตอบแบบสำรวจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
เข้าดูรายงานผลสำรวจได้ โดย Admin รพ. 
© 2013 The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)
The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization).
88/39 Ministry of Health National Health Building, 5th Floor,Soi 6 Tivanon. Taladkwan Muang, Nonthaburi 11000.