ร้อยละผู้กรอกแบบสำรวจของแต่ละโรงพยาบาล

ปี
เลือกโรงพยาบาล
 
© 2013 The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)
The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization).
88/39 Ministry of Health National Health Building, 5th Floor,Soi 6 Tivanon. Taladkwan Muang, Nonthaburi 11000.