ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้ปิดการตอบแบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กรและ ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล โดยจะแสดงผลการสำรวจ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
 
© 2013 The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)
The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization).
88/39 Ministry of Health National Health Building, 5th Floor,Soi 6 Tivanon. Taladkwan Muang, Nonthaburi 11000.